Mellanskärmar

Mellanskärmar är lämpliga som avskiljare och insynsskydd mellan t ex dubbelbalkonger. De kan också nyttjas som buller- och eller insynsskydd från t ex gata. Utförandet är ofta harmoniserat med räcket för att ge ett enhetligt intryck.